Interval shuttle run test: fysieke test voor sportteams

23 JULY 2020
Interval-shuttle-run-test-isrt-johan-sports

De Interval Shuttle Run Test (ISRT) is een veelgebruikte fysieke test voor teamsporters, zoals voetbal- of hockeyteams. Clubs variërend van amateur- tot professioneel niveau gebruiken deze test om inzicht te krijgen in de fysieke fitheid van de spelers. Maar wat is de logica achter deze test en welke informatie kun je eruit halen? In deze blog geven wij antwoord op deze vragen.

Fysieke test voor intermittende sporten

Teamsporten, zoals voetbal en hockey, worden gekenmerkt door hun intermitterende karakter: periodes van activiteit met een lage intensiteit worden afgewisseld met periodes van activiteit met een hoge intensiteit. Daarom hebben spelers een goed ontwikkeld vermogen nodig om deze activiteiten met hoge intensiteit uit te voeren, maar moeten ze ook kunnen herstellen tijdens perioden van activiteit met een lagere intensiteit. Als spelers voldoende kunnen herstellen als ze de hele wedstrijd lopen of joggen, zijn ze aan het einde van de wedstrijd nog steeds in staat om de beslissende sprints met hoge intensiteit uit te voeren. Daarom moet een fysieke test voor teamsporters zowel intervallen met hoge als met lage intensiteit omvatten.

Shuttle Run Test

Voordat we uitleggen wat de Interval Shuttle Run Test precies is, gaan we eerst even terug naar de Shuttle Run Test. De Shuttle Run-test is een bekende test voor middelbare scholieren. Tijdens deze test moeten de deelnemers heen en weer rennen tussen lijnen die 20 meter uit elkaar staan. Het tempo waarmee ze moeten rennen wordt aangegeven door een pieptoon en neemt tijdens de test toe.

Interval Shuttle Run Test (ISRT)

De Interval Shuttle Run-test lijkt sterk op deze test. Op basis van de hierboven beschreven kenmerken van teamsporten zijn er echter enkele aanpassingen aan de test gedaan om deze specifieker te maken voor het testen van teamsporters. Eén van de meest opvallende verschillen wordt al in de naam vermeld: in plaats van het continue karakter van de Shuttle Run Test kent de ISRT intervallen. Dit betekent dat de spelers elke keer dat ze 30 seconden hebben gelopen, 15 seconden (actief) herstel krijgen. Andere verschillen zijn de hogere startsnelheid van de ISRT (10 km/u versus 8,5 km/u) en een snellere snelheidstoename richting 13 km/u (1 km/u versus 0,5 km/u). Wanneer tijdens de test de drempel van 13 km/u wordt bereikt, wordt de snelheid met 0,5 km/u per stap verhoogd. Naast dat deze aanpassingen de test sportspecifieker maken, maken ze de test ook vermoeiender. Dit verkort op zijn beurt de tijd die nodig is om de maximale test uit te voeren.

Welke informatie kun je uit de Interval Shuttle Run Test (ISRT) halen?

De informatie die u uit een ISRT kunt halen, is afhankelijk van het type test dat u uitvoert. Wanneer je een maximale ISRT uitvoert (d.w.z. rennen tot uitputting), kan het aantal runs dat de spelers konden uitvoeren je informatie geven over hun intermitterende uithoudingsvermogen. Het is bijvoorbeeld bekend dat er verschillen zijn tussen speelposities en hun prestaties in de ISRT. Vleugelverdedigers en middenvelders scoren in deze test beter dan centrale verdedigers.

Dit komt overeen met hoe meer afstanden deze spelers tijdens een wedstrijd met hogere intensiteit afleggen vergeleken met de centrale verdedigers. Door het aantal runs te analyseren dat spelers tijdens een maximale ISRT kunnen uitvoeren, kun je dus al inzicht krijgen in hun vermogen om de acties met hoge intensiteit tijdens de wedstrijd uit te voeren. Maar het analyseren van de hartslaggegevens van de spelers tijdens deze tests kan je nog specifiekere informatie geven over de fysieke fitheid van de spelers.

Interval-shuttle-run-test-physical-test-for-sports-teams-JOHAN-Sports-GPS-Tracking-for-football-teams-ISRT-graph

Figuur 1: Typisch patroon van de hartslag- (en snelheids)gegevens van spelers tijdens de ISRT

Interval Shuttle Run Test submaximaal

Wanneer een submaximale test wordt uitgevoerd (d.w.z. 70% van de maximale runs die de spelers konden uitvoeren of een vooraf bepaald aantal runs), moet alle informatie worden afgeleid van de hartslaggegevens (Figuur 1). Bij het analyseren van de hartslaggegevens van de spelers is er één heel belangrijk aspect waarmee rekening moet worden gehouden. Hartslag is een individualistische maatstaf, dit betekent dat u alleen de hartslagresultaten van één speler in de loop van de tijd moet vergelijken (en dat u nooit de hartslagresultaten van de ene speler moet vergelijken met de resultaten van een andere speler). Zoals te zien is in figuur 1, neemt de hartslag van spelers toe tijdens de loopintervallen van de ISRT, terwijl tijdens de rustintervallen de hartslag afneemt. Sommige spelers laten een grotere daling van de hartslag zien tijdens de rustperioden van 15 seconden dan andere spelers. Dit betekent echter niet dat het herstelvermogen van de ene speler beter is dan die van de andere speler. Deze verschillen zijn eerder vaak indicatief voor verschillen in individuele hartslagkarakteristieken tussen spelers. Daarom is het belangrijk om de hartslagresultaten van één speler in de loop van de tijd te vergelijken, in plaats van deze te vergelijken met die van zijn teamgenoten.

Welke aspecten van de Interval Shuttle Run Test (ISRT) kun je analyseren?

Welke aspecten van de hartslaggegevens kunnen worden geanalyseerd om meer specifieke informatie te krijgen over het intermitterende uithoudingsvermogen van de spelers? De meest voorkomende aspecten die worden geanalyseerd zijn het hartslagherstel na de test, waaronder de afname van de hartslag in de eerste 15 seconden, de eerste minuut en de eerste twee minuten na de test. Hoe hoger de hartslagdaling, hoe beter het herstelvermogen van de spelers. Minder bekende aspecten die kunnen worden geanalyseerd zijn de relatieve hartslag (percentage van de maximale hartslag) na 6 en 9 minuten in de test. Voor deze aspecten geldt: hoe lager de relatieve hartslag, hoe beter de conditie van de spelers.

Interval Shuttel Run Test (ISRT) met JOHAN Sports

Met het JOHAN PACER systeem kun je zeer gedetailleerd de Interval Shuttle Run Test uitvoeren en direct de resultaten analyseren. Middels de geintegreerde hartslagsensor worden de hartslaggegevens verzameld van alle spelers.  Vervolgens kun je met een druk op de knop inzicht krijgen in de hartslagherstelgegevens van de spelers in een eenvoudige rapportage.

Wil je meer weten over het meten van de Interval Shuttle Run Test met het JOHAN PACER systeem? Stuur dan een mail naar info@johan-sports.com