Fysieke fitheid monitoren met GPS data

19 FEBRUARY 2021

Het voorschrijven van de optimale trainingsbelasting voor teamsporters is een constant evenwicht tussen ‘fysieke fitheid niveaus’ en ‘vermoeidheidsniveaus’. Aan de ene kant is een hogere werkdruk gunstig voor het behouden of verbeteren van de conditie van de spelers. Aan de andere kant zal een lagere trainingsbelasting (of een vrije dag) resulteren in een beter herstel voor de volgende training of wedstrijd. Daarom is het monitoren van de fysieke fitheid van spelers van groot belang bij het bepalen van de optimale belasting voor de individuele spelers.

Fysieke fitheid en vermoeidheid monitoren met RPE

Eén van de manieren om de fysieke fitheid en vermoeidheidsniveaus te monitoren is via RPE vragenlijsten: spelers vullen op hun mobiele telefoon scores in op 5 herstelschalen (d.w.z. subjectieve gegevens). Dit is een eenvoudig te gebruiken en krachtige methode om inzicht te krijgen in de herstelstatus van de spelers. In deze blog leggen we uit hoe GPS data (d.w.z. objectieve gegevens) meer informatie geeft over de vermoeidheidsniveaus van de spelers.

Fysieke-fitheid-monitoren-met-GPS-data-JOHAN-Sports-GPS-Tracking

Wat veroorzaakt vermoeidheid?

Het is bekend dat voetbalwedstrijden acute vermoeidheid (minder dan 3 uur na de wedstrijd) en resterende vermoeidheid (72 uur na de wedstrijd) bij spelers veroorzaken. Dit is te zien aan een verminderde maximale krachtproductie en een verhoogde concentratie van spierschademarkers tot 24-48 uur na de wedstrijd. Deze effecten worden veroorzaakt door herhaalde uitvoering van excentrische spiersamentrekkingen tijdens de wedstrijd. Waarbij de bewegingen met hoge intensiteit (sprinten en acceleraties) de meeste impact zullen hebben op het vermoeidheidsniveau.

Fysieke fitheid monitoren tijdens wedstrijden en trainingen

De trainingsbelasting met een lage tot matige intensiteit (lopen of joggen) zullen slechts een kleine mate van spierbeschadiging veroorzaken.

Ook al is de totale afgelegde afstand de meest gebruikte variabele door coaches, het geeft geen inzicht in de vermoeidheid die wordt veroorzaakt door een trainingssessie of wedstrijd. De sprintafstand (d.w.z. afstand >20 km/u) en het aantal hoge versnellingen (>3m/s2) kunnen daarentegen informatie geven over de vermoeidheid die wordt veroorzaakt door een training of wedstrijd.

Fysieke fitheid monitoren in de PRAKTIJK

Betekenen deze resultaten dat spelers die tijdens een training of wedstrijd doorgaans het meest sprinten of accelereren ook langere hersteltijden nodig hebben dan de overige spelers? Nee, dat is niet altijd het geval. Wanneer een speler al vertrouwd is met een hoge excentrische belasting, zal dit de herstelsnelheid versnellen. Daarom zijn we misschien niet geïnteresseerd in de absolute cijfers om de vermoeidheidsniveaus van een speler te bepalen. Interessanter zijn de relatieve cijfers: voerde de speler meer of minder intensieve bewegingen uit dan normaal? Een ruwe richtlijn hiervoor is: als een speler 20-30% meer hoge intensiteitsbelasting uitvoert dan normaal tijdens een wedstrijd (of voorwaardelijke sessie), zou dit een indicatie moeten zijn van hogere vermoeidheidsniveaus in de volgende 24 tot 48 uur. In dat geval worden extra herstelmethoden of verlaging van de werkdruk (vooral in het hoge-intensiteitsdomein) in deze periode geadviseerd.

DE IMPACT VAN fysieke fitheid

Bovendien hebben de conditieniveaus ook invloed op het vermoeidheidsniveau na een sessie. Wanneer een speler terugkeert van een blessure of de afgelopen week(en) niet het gehele trainingsprogramma heeft kunnen uitvoeren, heeft dit een negatief effect op het conditieniveau. Het uitvoeren van dezelfde hoge intensiteitsbelasting, zoals gewoonlijk, kan hogere vermoeidheidsniveaus en dus langere hersteltijden veroorzaken. Dus hoewel de relatieve cijfers belangrijke informatie kunnen verschaffen over de vermoeidheid die door een sessie wordt veroorzaakt, is het essentieel om deze te interpreteren in de context van de individuele speler!

Inzicht in vermoeidheidniveaus

Ook al is de totale afgelegde afstand de meest gebruikte variabele door coaches om hun team te monitoren, het geeft geen inzicht in de vermoeidheidsniveaus van de spelers. In plaats daarvan moeten de bewegingen met hoge intensiteit (sprintafstand en hoge versnellingen) worden gebruikt om een ​​indicatie van deze status te krijgen. Absolute cijfers zullen echter niet voldoende informatie verschaffen. In plaats daarvan zullen de relatieve cijfers (percentage van wat een speler gewoonlijk doet) een betere indicatie geven. En zelfs voor de relatieve cijfers is het van groot belang om deze in de context van de individuele speler te interpreteren.

Wil je meer weten over hoe je de fysieke fitheid van spelers kunt monitoren met het JOHAN Sports PACER systeem? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of via info@johan-sports.com