Demcon Johan Sports onderzoekt toepassing ECG-technologie voor hartmonitoring tijdens inspanning

Zelfredzaamheid patiënten verbeteren

Demcon Johan Sports neemt deel aan het Europese project TREAT, dat de
zelfredzaamheid van patiënten met een chronische aandoening wil verbeteren. Het
bedrijf gaat onderzoeken of het zijn real-time monitoringtechnologie voor sportteams, PACER, ook kan inzetten voor de gezondheidszorg. De PACER is voorzien van een ECG-sensor die wordt verbonden met elektroden die zijn geïntegreerd in een vest dat de patiënt ook thuis kan dragen, voor hartmonitoring tijdens inspanning. Onderzocht wordt of de gegevens betrouwbaar kunnen worden vertaald naar informatie voor zorgverleners en aanbevelingen aan de patiënt voor diens gedrag en leefstijl. Sinds 2014 ontwikkelt Demcon Johan Sports sensortechnologie voor toepassing in de topsport. Het gaat om systemen voor het monitoren van spelers tijdens trainingen en wedstrijden. Alle bewegingen worden gevolgd met GPS-sensoren en de hartslag wordt gemeten met hartslagsensoren. Sportteams kunnen met de gebruiksvriendelijke software van Johan Sports de verzamelde data analyseren en de verkregen inzichten gebruiken om de fysieke prestaties van hun spelers te verbeteren.

PACER-technologie met ECG-sensor

Onlangs heeft Demcon Johan Sports de nieuwe versie van zijn real-time
monitoringtechnologie voor elite sportteams geïntroduceerd, PACER. Naast arbeid van
atleten monitort PACER ook hartslagvariabiliteit, de variatie in tijdsinterval tussen
opeenvolgende hartslagen. Deze parameter geeft bijvoorbeeld informatie over het
hartslagherstel na inspanning. De PACER is tevens voorzien van een sensor voor het maken
van een ECG (elektrocardiogram), de registratie van de elektrische activiteit van de hartspier.

Informatie over gezondheid

Demcon Johan Sports onderzoekt nu de mogelijke toepassing van zijn
monitoringtechnologie in de gezondheidszorg, vertelt managing director Niels van der
Linden. “Onze systemen worden in de topsport al jaren met veel succes ingezet voor het
verzamelen van prestatie-informatie en binnenkort ook gezondheidsinformatie. Dat zou ook
heel zinvol zijn in de gezondheidszorg; denk aan revalidatie. Daar gebeurt dit soort
intensieve monitoring echter nog weinig. Wij zien daar mogelijkheden voor monitoring met
ons nieuwste systeem, de PACER, die immers is voorzien van een ECG-sensor. Daarom
doen we mee aan TREAT. Wij noemen het ‘healthy performance’: we laten topsporters beter
presteren en uiteindelijk willen we met de informatie uit ons systeem mensen coachen om op
een gezonde manier actief te zijn. Zo zoeken we naar mogelijkheden om onze technologie
breed voor de maatschappij in te zetten.”

Europees project

TREAT (Transforming Healthcare Through Semantic Interoperability & Patient Self-Efficacy)
is een groot Europees project in het ITEA-programma, dat focust op software-innovatie en
digitale transitie.

Mensen worden ouder, hebben vaker chronische aandoeningen en krijgen daarvoor steeds
meer zorg op afstand, in de thuissituatie. Het doel van TREAT is patiënten meer
zelfredzaamheid te geven door hen van informatie en feedback over hun gezondheid en
gedrag te voorzien. Daarvoor worden sensor-, informatie- en communicatie-oplossingen
ontwikkeld en onderzocht op hun effectiviteit. TREAT gaat op 1 januari 2024 van start, heeft
een looptijd van drie jaar en telt 25 partners uit zeven landen. Nederlandse partners zijn
onder meer Demcon Johan Sports, Universiteit Maastricht, Technische Universiteit
Eindhoven, revalidatiecentrum Roessingh Research and Development (RRD) en Elitac
Wearables.

Robuuste hardware

In TREAT gaat Demcon Johan Sports zijn PACER met ECG-sensor combineren met
elektroden die partner Elitac Wearables integreert in een vest. Dat maakt het
patiëntonvriendelijke plakken van elektrodes op het lichaam overbodig. Ook biedt het een
alternatief voor ‘smart watches’ die meten met lichttechnologie, wat niet onder alle
omstandigheden goed functioneert. De twee partners gaan in samenwerking met RRD het
systeem testen bij patiënten die in behandeling zijn bij een fysiotherapeut. De grootste
technische uitdaging ligt in het meten tijdens inspanning. Het systeem moet onder alle
omstandigheden betrouwbaar zijn en dat vergt robuuste hardware, verklaart Van der Linden.
“Samen met Elitac gaan we ervoor zorgen dat de combinatie van onze PACER met
elektroden geïntegreerd in hun vest goed blijft werken.”

Geavanceerde software

De nadruk ligt echter op ontwikkeling van geavanceerde software voor signaalverwerking,
data-analyse en informatievoorziening. “Wij optimaliseren de filtering van de ECG-signalen
om hartactiviteit, ademhaling en afwijkingen te kunnen detecteren. Ook willen we algoritmes
gaan ontwikkelen die met behulp van kunstmatige intelligentie de meetdata moeten gaan
vertalen in gezondheidsinformatie. Tot slot ontwerpen we een gebruikersvriendelijke
presentatie van deze informatie aan patiënt en zorgverlener.”

Op zoek naar zinvolle informatie

Het ultieme doel van TREAT is patiënt en zorgverlener met zinvolle informatie de regie geven
over hun gezondheid en behandeling, verklaart Van der Linden. “Wij willen de
patiëntgegevens afkomstig van onze wearable samenvoegen met gegevens uit andere
systemen en op een begrijpelijke manier presenteren. Onze centrale onderzoeksvraag is of
dit betrouwbare gezondheidsinformatie oplevert. Is de uitkomst positief, dan geeft dat
zorgverleners beter inzicht in de conditie van hun patiënten en kunnen ze gericht advies aan
hen geven. Daarnaast kunnen patiënten dan automatisch feedback op hun gedrag krijgen en
aanbevelingen voor een gezonde leefstijl. Na afloop van het TREAT-project weten we of
onze monitoringtechnologie inderdaad toepasbaar is voor de gezondheidszorg.”
Ook voor topsporters
De monitoringtechnologie die Demcon Johan Sports in het TREAT-project ontwikkelt en
onderzoekt, kan ook interessant zijn voor topsporters, zegt Van der Linden tot slot.
“Informatie over hun conditie en gezondheid is belangrijk. Een voorbeeld is de ademhaling:
sporters kunnen met een goede ademhaling hun prestaties langer volhouden. Onze PACER
kan met de ECG-sensor de ademhaling van een sporter monitoren. Maar ook bij de
revalidatie van sporters na een blessure kan ECG-monitoring tijdens inspanning waardevolle
informatie opleveren. Voor toepassing in de sport gaan we in samenwerking met medici en
sportfysiologen nader onderzoek doen om meer informatie uit het ECG-signaal te halen.
Daarmee willen we bijdragen aan verdere verbetering van de prestaties van topsporters.”

Over Johan Sports en Demcon

Demcon Johan Sports is in 2014 opgericht in Delft om monitoringtechnologie voor
sportteams te gaan ontwikkelen. Het bedrijf werkt voor zijn sensoren al jaren samen met
Demcon en maakt sinds 2021 deel uit van de Demcon group. Demcon (1.000+
medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De
Demcon groep heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het
combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van
complexe vraagstukken van technologische en maatschappelijke aard. Daarnaast zet
Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Noot voor de pers (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Binnendijk, sports marketing Demcon
Johan Sports, (0)6 47 33 55 89, luc@johan-sports.com
Zie ook www.johansports.com.

Meer nieuws

 • De optimale arbeid-rust verhouding tussen trainingen en wedstrijden

  The aim of training is to prepare players…

  Lees meer
 • Demcon Johan Sports doet onderzoek naar een combinatie van GPS data en video analyse

  Lees meer
 • Hartslag TRIMP: Wat is het bewijs?

  Measuring heart rate is one of the most…

  Lees meer
 • Hoeveel kilometer rent een voetballer gemiddeld per wedstrijd? Fysieke Benchmark

  In this blog a physical benchmark between the…

  Lees meer
 • Innovatie met hartslagintegratie: JOHAN PACER

  PACER combines performance and health. Powered by DEMCON…

  Lees meer